رگال ۹ تیله دیواری معمولی

رگال ۹ تیله دیواری معمولی

خرید و قیمت رگال 9 تیله بیضی دیواری

رگال ۹ تیله از جنس فلز با روکش آبکرم ساخته شده و تفاوت آن با ۹ تیله ضخیم در نازکتر بودن میلگرد و تیله های بکار رفته در آن میباشد طول آن ۳۱ سانتیمتر میباشد …

رگال های تیله ای علاوه بر مصارف فروشگاهی ، مصارف خانگی هم دارند با این مدل رگال می توانید نظم  خاصی ببخشید خمیدگی این رگال باعث می شود تمام طرح و رنگ لباس مشخص باشد و شما یا مشتریان شما مستقیم به سراغ محصول مدنظر خود بروند .

برای اجرا عمودی باید از 9 تیله ستون و برای اجرای افقی از 9 تیله برعکس باید استفاده کنید . و ستون رگال هردو یکسان هستند.

رگال های تیله ای

رگال های تیله ای علاوه بر مصارف فروشگاهی ، مصارف خانگی هم دارند با این مدل رگال می توانید نظم  خاصی ببخشید خمیدگی این رگال باعث می شود تمام طرح و رنگ لباس مشخص باشد و

شما یا مشتریان شما مستقیم به سراغ محصول مدنظر خود بروند . برای اجرا عمودی باید از 9 تیله ستون و برای اجرای افقی از 9 تیله برعکس باید استفاده کنید . و ستون رگال هردو یکسان هستند.